Klimatizace

Servis klimatizace

 • Pravidelný servis autoklimatizace (odsání starého chladiva a oleje, vakuování, plnění novým chladivem a olejem).
 • Plnění chladivem R134a a novým ekologickým chladivem R1234yf.
 • Zjištování místa úniku chladiva pomocí detekční barvy pod UV světlem nebo detekce úniku chladiva vodíkem.
 • Výměny veškerých dílů klimatizačního okruhu (výparníky, kondenzátory, kompresory, hadice, těsnění…).
 • Proplachování systému chladivem.
 • Dezinfekce klimatizace buď sprayem fy. Retech nebo ultrazvukem přístrojem Airboxcleaner od fy.Berner, provonění interiéru ATOM MACHINE ULTRAZVUK
 • Nově v nabídce dezinfekce Ozónovým generátorem Profizon 6G který dokáže vyčistit 6000mg/hod.
 • Běžné generátory čistí cca 350mg/hod.
 • Používáme pouze kvalitní vybavení pro Váš vůz.

Nová automatická plnička klimatizací BOSCH ACS 863 (R-1234yf) s analyzátorem chladiva:

 • Nejnovější zařízení od společnosti Bosch pro servis klimatizací s chladivem R-1234yf.
 • Plně automatická servisní zařízení pro chladivo R-1234yf vyhovuje nejvyšším požadavkům na zařízení pro servis klimatizačních systémů pro osobní a užitková vozidla.
 • Jsou plně kompatibilní s klimatizačními systémy hybridních a elektrických vozidel a splňují požadavky německých automobilek, normy SAE a předpisy pro Evropskou unii.
 • vestavěná identifikace chladiva
 • stupeň odsávání 99 % (Deep Recovery)
 • aplikace pro chytré telefony
 • integrované přezkoušení těsnosti s N₂H₂/N₂
 • Dva zásobníky pro dávkování mazacího oleje PAG a POE a automatická funkce proplachování umožňují servis hybridních vozidel a elektromobilů.

 

 

 

 

 

 

Plně automatická plnička klimatizace R134a s následující výbavou:

 • Systém HIGH PRECISION
 • Systém SANIFLUX
 • Software pro proplachování
 • Systém pro diagnostiku
 • Databanka osobních vozidel

Zcela nová plnička klimatizace pro plně automatický provoz pro odsávání, recyklaci a plnění
chladícího média R134a do A/C systému vozidel.
Přístroj disponuje zařízením na čištění interiéru SANIFLUX. Tato plnička klimatizace je špičkou výrobního programu firmy ECOTECHNICS, nejen proto, že patří k těm málo přístrojům se skutečně plně automatizovaným procesem odsávání, recyklace a plnění autoklimatizací, ale vyznačuje se též několika vyjíímečnými funkcemi například odsání až 95% chladiva.
SANIFLUX – nová patentovaná funkce! Zařízení vybavené tímto systémem umožňuje obsluze současně s prováděním servisu klimatizace provádět vyčištění a desinfekci vzduchových kanálů v kokpitu vozidla. Vozidlo po takovém servisu odjíždí nejen s klimasystémem v pořádku, ale i se svěžím a hlavně ZDRAVÝM vzduchem uvnitř vozidla.

Detekce úniku chladiva:

 • Detekce úniku UV barvivem
 • Detekce úniku chladiva metoda dusík/vodík

Nejčastější závady klimatizace

Během zimního období je nezbytně nutné minimálně 1x za měsíc zapnout klimatizaci, aby se promíchal usazený olej s médiem a řádně se promazal kompresor klimatizace. Pokud vyschnou těsnící ucpávky kompresoru, médium ze systému unikne a kompresor se při zapnutí zadře. Toto poškození je téměř neopravitelné a ceny nových kompresorů se pohybují v řádu 10 – 30 tis. Kč. K podobnému poškození dojde, pokud klimatizace nebyla dlouho čištěna. Je to podobné, jako když nebudete měnit olej v motoru. Pokud je množství náplně klimatizace výrazně nižší, než předepsané, dochází k nadměrnému zatížení kompresoru a jeho životnost se rapidně snižuje. Těmto závadám lze předejít pravidelnou údržbou.
Nechte si klimatizaci včas zkontrolovat. Kontrola se vyplatí více, než koupě nového kompresoru!

Úníky chladícího média z okruhu klimatizace

Snaha výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace. Jestliže Vaše klimatizace v autě nefunguje (nechladí) nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z okruhu. V tom případě nemá cenu přemýšlet o novém naplnění, jak je Vám doporučováno od naprosté většiny „odborníků z pneuservisu apod.“, jejichž jedinou znalostí v tomto oboru je právě naplnění okruhu klimatizace médiem. Jestliže klimatizaci necháte pouze znovu naplnit chládícím médiem, neodstraní to její závadu, ale pouze důsledek. A proto můžete velmi brzy očekávat snížený účinek klimatizace nebo její úplné selhání, opět z důvodu úniků chladícího média. V takových případech je nezbytné nejdříve zjisti přesné místo úniku média z klimatizace, tento únik zastavit a až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, může být naplněn chladícím médiem. Někteří výrobci uvádí jako přijatelný únik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho také vyplývá účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice.

Co způsobuje zápach z klimatizace a proč dezinfikovat klimatizaci

Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnějí a nejvlhčí místo v interiéru vozidla. Nejintenzivnější bývá v okamžiku, kdy se po krátké době vracíte do auta, kterým jste přijeli se zapnutou klimatizací. Proto je velmi vhodné provádět tzv. dezinfekci klimatizace, která zničí bakterie a plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá nijak nastálo zabránit, proto se doporučuje dezinfekci klimatizace provádět 2x ročně, vždy před a po sezóně používání klimatizace a to i v případě, že zápach necítíte. Problém růstu bakterií na výparnících je všeobecný a postihuje všechny používané klimatizační okruhy, nejen ty v automobilech.

Neudržovaná klimatizace to je kašel, pálení očí….

Zanedbáním údržby klimatizace se zbytečně vystavujete všem nepříznivým vlivům, které vyplývají z pobytu v podobných prostředích. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky zanedbání dezinfekce autoklimatizace. Toto pocťují obzvlášť osoby se zvýšenou citlivostí, případně lidé s alergiemi. Nepodceňujte proto pravidelnou údržbu.